Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

Projekat „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“ započet u 2017. i 2018. godini namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Podgorici natavljen je da se realizuje 30. septembra ove godine edukacijom učenika OŠ “Vuk Karadžić” sa ciljem podizanja svijesti o značaju selektivnog sakupljanja otpada, odnosno odvajanja otpada na mjestu nastanka.

Akcenat edukacije je usmjeren na primarnu selekciju komunalnog otpada, odnosno odvajanje suve i mokre frakcije komunalnog otpada odmah na izvoru nastanka, kako bi se što više otpadnog materijala (papir, metal, plastika, staklo) pripremilo za ponovnu upotrebu i reciklažu, odnosno da se manje količine ovog otpada odlože na deponiju, a što će imati za cilj produženje trajanja same deponije.

Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike važnosti je edukacija prije svega djece, mladih, njihovih roditelja i građana kako o otpadu tako i o prednostima i važnosti selektovanja otpada tj. selektovanja otpada na mjestu nastanka (suva i mokra frakcija) Treba da postanemo svjesni da na posredan način možemo da utičemo na smanjenje količine otpada u prirodi, doprinesemo uštedi energije, smanjenju zagađenja i trošenju prirodnih resursa.

Na edukativnom času je zaključeno da smo malim koracima krenuli prema realizaciji postavljenih ciljeva u sprovođenju selekcije otpada u Glavnom gradu, sa akcentom na primarnu selekciju, nadajući se da će rezultati biti veliki za nas i buduće generacije.

Kroz edukaciju mladih ostvarujemo zajednički cilj, a to je da očuvanje životne sredine postane prioritet u životima svih članova društvene zajednice.

Edukativna predavanja na teritoriji glavnog grada su planirana da se održe u deset škola u gradskoj i prigradskoj sredini, u pet škola sa seoskog područja kao i centralna edukativna radionica za građane MZ Glavnog Grada Podgorice.

Projekat edukacije sprovodi Sekretarijat za komunalne poslove u saradnji sa firmom “Medix“ d.o.o. Podgorica, sa licenciram stručnim kadrom iz oblasti upravljanja otpadom, koja je od strane Glavnog grada izabrana kao partner na ovom projektu. Edukativna predavanja se izvode uz učešće stručnih lica Sekretarijata za komunalne poslove, koja se bave upravljanjem otpadom i koja daju svoj doprinos edukaciji kroz pruženje konkretnih informacija i podataka.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“
Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“
Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“
Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“
Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“
Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020