Javni oglas za potrebe Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

11/09/2019

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020