Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine

05/09/2019

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i direktor gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid obišli su danas radove na izgradnji vodovoda na Kakarickoj gori.

Gradonačelnik je saopštio da su Glavni grad i preduzeće Vodovod i kanalizacija zajednički angažovani na veoma važnom poslu rješavanja problema vodosnabdjevanja za posljednje veliko podgoričko naselje koje ima oko 700 objekata individualnog stanovanja.

„Imajući to u vidu, Glavni grad je uz podršku ljudi iz našeg preduzeća Vodovod i kanalizacija zatvorio finansijsku konstrukciju i krenuo u trajno rješavanje tog problema, što podrazumijeva realizaciju projekta kroz nekoliko faza”, naglasio je Vuković i dodao da će dvije od tri faze ovog projekta biti završene do kraja oktobra tekuće godine. “ Riječ je o izgradnji pumpe u podnožju ovog naselja odakle će se voda pumpati do rezervoara kapaciteta 600 kubnih metara i ostaje nam još da odradimo i potisni cjevovod u dužini 1.250 metara čime se stvaraju pretpostavke da se svi individualni objekti do polovine naredne godine priključe na vodovodnu mrežu“, istakao je Vuković.

On je naglasio da u trećoj fazi, koju će Glavni grad takođe finansijski pomoći, očekuje učešće i predstavnika lokalne zajednice, a da će gradska uprava, uvažavajući činjenicu da su građani Kakaricke gore 50 godina bez vode, kao i da je materijalni status jednog broja njih nezadovoljavajući, pomoći u većoj mjeri nego što je to bio slučaj do sada.

Direktor gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid je saopštio da je objekat centralnog rezervoara najveći i najznačajniji dio sistema vodosnabdijevanja na Kakarickoj gori koji treba da obezbijedi uredno snabdijevanje vodom za sve građane tog dijela grada.

„Naš plan je da objekat završimo do kraja oktobra i da uporedo sa realizacijom ovog projekta počemo da gradimo još jedan objekat u podnožju Kakaricke gore sa pumpnim postrojenjima koja će vodu izbacivati do ovog rezervoara. To su prve dvije faze koji će stvoriti preduslove da iz ovog rezervoara svi stanovnici koji gravitiraju na ovom području imaju uredno vodosnabdijevanje“ istakao je Makrid.

On je naglasio da će do kraja godine Vodovod i kanalizacija upotpuniti projektnu dokumentaciju, uzimajući u obzir činjenicu da se Kakricka gora konstantno širi. „Želimo da svaki građaniin Kakricke gore dobije vodu. Zajedno sa lokalnim stanovništvom izgradićemo oko 5-6 km vodovodne mreže na kojoj ćemo ugraditi oko 70 šahti, a nakon toga slijedi priključenje svih individualnih potrošača na mrežu, tako da se nadam da će sredinom naredne godine svi građani ovog područja biti priključeni na sistem vodosnabdijevanja Glavnog grada“, zaključio je Markid.

Izjavu gradonačelnika dr Ivana Vukovića možete preuzeti na sljedećem linku: https://youtu.be/WxINxKxKN4A

Izjavu direktora doo „Vodovod i kanalizacija“ Filipa Makrida možete preuzeti na sljedećem linku: https://youtu.be/BZWXidQgUrE

Pokrivalice sa događaja možete preuzeti:https://youtu.be/lKxo_eqY5s0

PG BIRO

Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine
Voda za 700 domaćinstava Kakaricke gore do sredine naredne godine

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina