Usvojene odluke o JPP za uređenje park šuma „Tološi“ i „Zlatica“

Odbornici u Skupštini Glavnog grada Podgorica usvojili su juče odluke o javno-privatnim partnerstvima za uređenja park šuma „Tološi“ i „Zlatica“.

Uređenje Park šume „Tološi“ obuhvata: izgradnju dva košarkaška terena sa pripadajućom adekvatnom ogradom u dijelu sa najmanjeg rastinja, zatim postavljanje ugostiteljskog objekta tipa kafe bara, kao i izgradnju trim staze sa gumenom – tartan podlogom minimalne dužine 800 metara, platoom za treniranje i stazom za sprint minimalne dužine 100 metara. Uređenje podrazumijeva i izgradnju pješačke staze minimalne dužine 800 metara sa minimum pet teretana na otvorenom, postavljanje dječje igraonice otvorenog tipa, uređenje parking zone, postavljanje ograde sa minimum pet ulaza, osvjetljavanje čitavog kompleksa LED rasvjetom, uređenje zelenih površina, kao i održavanje čistoće, košenje trave i zalivanje.

Uređenje Park šume „Zlatica“ obuhvata: postavljanje/uređenje pokrivenog sportskog terena za mali fudbal/rukomet, rekonstrukciju postojećeg košarkaškog terena i postavljanje LED rasvjete za noćno korišćenje, postavljanje/uređenje ugostiteljskog objekta tipa kafe, zatim popravku ograde prema Bulevaru Vilija Branta i postavljanje nove kapije prema Ulici Branka Ćopića. Uređenje će podrazumijevati i postavljanje dječje igraonice zatvorenog tipa, postavljanje dječje igraonice otvorenog tipa, teretane na otvorenom, uređenje prilaznog puta i parkinga, postavljanje česmi, uređenje zelenih površina i održavanje čistoće, košenje trave i zalivanje po potrebi.

Privatni partneri biće ponuđači čija ponuda bude izabrana u postupku dodjele ugovora i sa kojim je zaključen ugovor o JPP na određeni vremenski perod, ne duži od 20 godina.

Realizacijom pomenutih javno-privatnih partnerstava Glavni grad će urediti gradske zelene površine i staviti ih u funkciju građana bez finansijskog opterećenja po budžet Grada, odnosno građana, unaprijediti kvalitet življenja u gusto naseljenim područjima u neposrednom okruženju, uvesti nove rekreativne sadržaje i efikasniju zaštiru od požara i vandalizma, povećati vrijednost imovine grada, smanjiti opterećenja na gradska preduzeća Ćistoća i Zelenilo i povećati zaposlenost u Podgorici.

PG BIRO

Usvojene odluke o JPP za uređenje park šuma „Tološi“ i „Zlatica“

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020