Obavještenje o zabrani saobraćaja

10/07/2019

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu ulice – bočni krak koji ide od Mosorske ulice prema groblju, u zahvatu DUP-a »Murtovina 2«, Izmjene i dopune, radi izvodjenja radova na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije, za priključenje UP C344.

Zatvaranje saobraćaja važi za period od 11.07. do 20.07.2019. godine.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020