Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani

31/05/2019

Delegacija Glavnog grada Podgorica, predvođena zamjenicom gradonačelnika dr Slađanom Vujačić, učestvovala je na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece (Child Friendly Cities)” u Tirani, u organizaciji Grada Tirane i kancelarije UNICEF-a Albanije. Konferencija je dio globalne inicijative pokrenute u sklopu proslave 30 godina od usvajanja najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti prava djeteta – Konvencije o pravima djeteta. U pitanju je UNICEF-ova inicijativa, pokrenuta 1996. godine u cilju stvaranja gradova po mjeri djece, jer je upravo blagostanje djece važan pokazatelj zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.

Konferencija je pružila priliku da se razmijene iskustva o prilagođavanju grada djeci, što podrazumijeva grad, zajednicu ili bilo koji sistem lokalne uprave koji se zalaže za poboljšanje života djece kroz ostvarivanje njihovih prava, kako je navedeno i u Konvenciji UN o pravima djeteta. Govorilo se o primjerima dobre prakse, gradovima u kojima su potrebe, prioriteti i prava djece sastavni dio javnih politika, programa i odluka.

Zaključeno je da je neophodno kreirati javne prostore poželji i mjeri djece, kao i gradove ili zajednice u kojima su djeca zaštićena od eksploatacije, nasilja i zlostavljanja; imaju dobru osnovu za početak života, zdravo odrastanje i zbrinuti su; imaju pristup kvalitetnim socijalnim uslugama; grad koji obiluje iskustvom kvalitetnog, inkluzivnog i participativnog obrazovanja i razvoja vještina; gdje mogu izražavati svoje mišljenje i uticati na odluke koje se tiču njih; djeca učestvuju u porodičnom, kulturnom, gradskom / društvenom i društvenom životu; žive u bezbijednom i čistom okruženju sa pristupom zelenim površinama; slobodno upoznaju prijatelje i imaju mjesta za igru i uživanje; imaju prave šanse u životu bez obzira na njihovo etničko porijeklo, religiju, prihod, pol ili sposobnost.

Konferencija je pružila priliku i za bilateralne sastanke sa predstavnicima lokalnih uprava iz Albanije i regiona.

PG BIRO

Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani
Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani
Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani
Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani
Delegacija Glavnog grada na međunarodnoj konferenciji “Gradovi prijatelji djece” u Tirani

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020