Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin

02/04/2019

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović potpisali su danas Ugovor o vršenju poslova kojim se poslovi koje obavlja Glavni gradski arhitekta Glavnog grada stavljaju na raspolaganje Opštini Kolašin. Radi se o ovlašćenjima u skladu sa Zakonom o planiranje prostora i izgradnji objekata, odnosno davanju saglasnosti na idejna rješenja javnih prostora, provjeravanju usaglašenosti idejnih rješenja sa urbanističkim projektima, propisivanjem smjernica za usklađuivanje spoljnog izgleda objekata, kao i davanju saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenih objekata i izrađivanja projektnih zadataka za urbanističke projekte. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević.

“Danas potpisujemo Ugovor, ali ovo je prilika i da razmotrimo mogućnosti unapređenja saradnje između Podgorice i naših najpoznatijih zimskih centara, na obostrano zadovoljstvo. Siguran sam da će ovakvih inicijativa biti još, a Glavni grad ima više mogućnosti u odnosu na druge gradove u Crnoj Gori malo da pomogne razvoj Kolašina i Žabljaka na način kako vi procijenite da vam je neophodno, a ovo je jedan od načina. Kao Glavni grad, stojimo vam na raspolaganju kako kroz ono što su naši institucionalni kapaciteti, tako i kroz mogućnost da u jednom dijelu i fiansnijski particippiramo u realizaciji određenih projekata“, saopštio je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković.

Predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović istakao je da se u Kolašinu realizuju veliki državni projekti koji ovom gradu pružaju velike šanse za razvoj. „Shvatamo da samim tim imamo veliku odgovrornost i obavezu da budemo spremni da na sve to procese adekvatno odgovorimo. Moramo voditi računa da nas taj ubrzani razvoj ne pretekne, što se tiče infrastrukture moramo odraditi osnovne stvari, kako bismo imali platformu koju ćemo ponuditi investitorima. Želimo da naši potencijalni partneri shvate da imamo sve potrebne sadržaje, i zato nam je veoma važna saradnja sa vama, jer Glavni grad ima i znanje i iskustvo. Kada se okončaju radovi na izgradnji auto-puta bićemo i fizički veoma blizu, dosta naših sugrađana putovaće svakodnevno u Podgoricu, a naš razvoj otvoriće i potrebe za kadrom iz Podgorice. Zato se moramo bliže povezati“, zaključio je predsjednik Bulatović.

„Uvijek smo nailazili na razumijevanje od strane Glavnog grada, a dobijali smo i konkretnu pomoć, podsjetiću vas na izgradnju dvije stambene zgrade 2012. godine sa 10 stambenih jedinica, donacija Glavnog grada Opštini Žabljak vrijedna preko 300.000 eura. Ne očekujemo novčanu pomoć, ali u mogućnosti ste i ovo je odlična prilika da dogovorimo pravce saradnje na najracionalnijem nivou i u skladu sa potrebama opštine Žabljak, a naša opština će uzvratiti za sve što bude u prilici, pogotovo kada su u pitanju naši infrastrukturni projekti“, istakao je predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukčević.

Na sastanku je bilo riječi o pomoći Glavnog grada u realizaciji nekih konketnih projekata, kao što je izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, budući da Glavni grad imam ozbiljno iskustvo u pripremi realizacije ovog projekta. „Mi već sarađujemo sa opštinama koje nas okružuju na način što im omogućavamo da koriste neke od naših kapaciteta, od gradske deponije do gradskih službi, jer nema potrebe da se kapaciteti dupliraju, budući da je za sve to neophodno izdvojiti ogromna finansijska sredstva“, zaključio je gradonačelnik Vuković.

PG BIRO

Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin
Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin
Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin
Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin
Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin
Dogovorena saradnja sa Opštinom Kolašin

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020