Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO

14/03/2019

Gradonačelnik Podgrice dr Ivan Vuković i predstavnici Delegacije EU i UNDP-a u Cnoj Gori, potpisali su danas sporazum o finansiranju projekata nevladinih organizacija u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoaD).

-Crna Gora je mlada demokratija koja i dalje savladava prepreke ukupnog društveno-političkog razvoja i važno je da na tom putu imamo podršku nevladinih organizacija koje su akteri od posebnog značaja – istakao je gradonačelnik Vuković. On je izrazio posebno zadovoljstvo što Glavni grad ima mogućnost da pomogne rad i realizaciju projekata jednog broja nevladinih organizacija. Gradonačelnik je podsjetio da je Glavni grad tokom protekle tri godine za projekte NVO izdvojio oko 130.000 eura, a da direktan doprinos samo u realizaciji ovog projekta iznosi 10.000 eura na godišnjem nivou. – Sa onim što je doprios naših partnera iz EU i UNDP-a smatramo da se kbvalitetno mogu realizovati projekti koji su važni ne samo za našu lokalnu zajednicu, nego i za crnogorsko društvo u cjelini – istakao je gradonačelnik Podgrice.

Miodrag Dragišić, zamjenik stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori je izrazio uvjerenje da će projektima koje danas dodijeljuju steći iskustva i dobre prakse koje će moći da podije sa cijelim regionom Zapadnog Balkana i dodao da će UNDP nastaviti da pruža podršku lokalnom razvoju. – Raznovrsnost projekata svjedoči o tome koliko je važno imati participativni model, gdje zajednički usklađujemo strateške prioritete razvoja sa konkretnim potrebama građana. ReLOaD projekti se uspješno realizuju širom Crne Gore i ponosni smo na njihove rezultate- istakao je Dragišić.

„Želio bih da istaknem važnost projekata kakav je „ReLOAD“, koji okuplja sve relevantne partnere koji zajednički osmišljavaju projekte na transparentan način, dajući jednake prilike svima. Takođe smo ponosni što inicijative na nivou lokalne zajednice postaju sve brojnije, a ono što dodatno ohrabruje je visok stepen prihvatanja nove metodologije finansiranja NVO iz opštinskih budžeta koji se uglavnom temelji na evropskim modelima i praksama. Glavni grad Podgorica kao administrativni i industrijski centar Crne Gore sa svom svojom raznovrsnošću u svakom pogledu može mnogo da ponudi svojim građanima i danas smo ovdje da bi takve mogućnosti unaprijedili potpisivanjem ugovora o zajedničkoj saradnji gdje će javni i civilni sektor u budućnosti zajedno raditi i ostvariti konkretne rezultate“, saopštio je Miguel Magro Gomez, ataše menadžer sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru dijela ReLOaD projekta, Glavni grad je ostvario učešće na projektu, a samim tim ima na raspolaganju po 50.000 eura EU i UNDP sredstava u 2018. godini i 2019.godini, dok Glavni grad kofinansira ovaj projekat sa po 10.000 eura po budžetskoj godini, uz redovna sredstva za projekte nevladinih organizacija koja se gradskim Budžetom opredjeljuju u tu svrhu svake godine. Svake godine iz Budžeta Glavnog grada opredjeljuje se određeni iznos sredstava za finansiranje projekata NVO, čiju raspodjelu vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Glavnog grada. U tu svrhu, u 2016., 2017. i 2018. godini iz sredstava Budžeta Glavnog grada realizovano je 129.811,20 eura za transfere NVO po konkursu Grada. U 2019. godini, pored obezbijeđenih sredstva EU i UNDP-a u iznosu od 50.000 eura, Budžetom Glavnog grada su predviđena sredstva u iznosu od 50.000 eura, od kojih je 40.000 eura previđeno za realizaciju po konkurusu Grada, a 10.000 eura po Sporazumu sa UNDP-om.

U sklopu ReLoaD programa ovo je prvi Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Glavnog grada i odnosi se na sljedeće prioritetne oblasti: socijalna i dječja zaštita, ostvarivanje prava lica s invaliditetom, kultura i zaštita životne sredine. Na osnovu evaluacija svih projekata, evaluaciona Komisija je, u skladu sa Konkursom i Smjernicama za aplikante, objavila Rezultate evaluiranih projekata, koji pretpostavljaju finansiranje sljedećih pet NVO: Centar za prava djeteta “Podrška djeci i roditeljima kroz prevenciju i suzbijanje društveno neprihvatljivog ponašanja”-8.283,80 eura, Unija mladih preduzetnika “Alat za zanat”- 10.760.00 eura, Centar za zaštitu i proučavanje ptica” Edukativna stanica Mareza” – 11.976,25 eura, Sigurna ženska kuća “Prekinimo vezu online nasilju” – 11.985,00 eura i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) “Očuvanje i razvoj tradicionalnog crnogorskog zanata-zlatnoveza” – 11.460,00 eura.

Pokrivalice sa događaja možete pogledati ovdje… https://youtu.be/9uLFdBmTe0g

PG BIRO

Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO
Potpisan sporazum o finansiranju projekata NVO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020