Ekipe gradske Čistoće na terenu

08/03/2019

Poslove pojačanog manuelnog čišćenja javnih površina, koje realizujemo na prostoru grada, nekoliko grupa radnika danas obavlja u sljedećim naseljima:

  • Donja Gorica – sakupljeno 180 kesa otpada,
  • Drač – sakupljeno 45 kesa otpada,
  • Gorica C – sakupljeno 96 kesa otpada.

Mehanizacija je danas u prvoj smjeni angažovana u naselju Donja Gorica, a uz angažovanje autočistilice obavljaju se poslovi sakupljanja sitnog otpada uz saobraćajnice u naselju Zabjelo.

Pražnjenje kontejnera se na teritoriji grada vrši redovno, prema utvrđenoj dinamici.

ČISTOĆA DOO

Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu
Ekipe gradske Čistoće na terenu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020