Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti

Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. svakodnevno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti – manuelno održavanje javnih površina, pražnjenje kontejnera postavljenih na prostoru grada, kao i uklanjanje nelegalno formiranih odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina.

Grupa radnika angažovana na pojačanom održavanju čistoće javnih površina danas je poslove manuelnog sakupljanja otpada započela uz Bulevar Georgi Žukova gdje je sakupljeno 20 kesa otpada, a ovi poslovi su nastavljeni uz petrovačku magistralu i u naselju Kruševac.

Ovi poslovi su intenzivno obavljani i prethodnih dana, pa je samo u prethodna dva dana sa javnih površina u blokovima V, VI I IX, Tološkoj šumi, Dalmatinskoj ulici, uz dio petrovačke magistrale i uz magistralu prema Tuzima, sakupljeno ukupno 250 kesa otpada.

Pored ekipa koje manuelno održavaju javne površine, svakog dana su u obije smjene prisutne ekipe koje uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina.

Danas je mehanizacija angažovana u naseljima Konik, Stara Zlatica i Zagorič. Mehanizacije je i juče bila angažovana na Koniku odakle je uklonjeno 11 kiperskih tura raznog otpada, dok su u Tološima bili angažovani u obije smjene i uklonili 20 tura otpada.

ČISTOĆA D.O.O.

Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti
Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. intenzivno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020