Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”

24/01/2019

Ekipa tehničko-operativnog sektora “Putevi” d.o.o. Podgorica, izvodi radove na sanaciji postojećih trotoarskih površina i betonskih ivičnjaka u Ulici Đoka Miraševića – MZ “BlokV”.

Na području MZ- e “Blok V” u ulicama Meše Selimović i Đoka Mirasevica izvode se radovi na opravci i ugradnji novih zastitno ukrasnih stubica, kao i radovi na sanaciji postojećih slivničkih rešetki za atmosfersku kanalizacionu mrežu.

Započeti su radovi na sanaciji postojeće i ugradnji nove vertikalne signalizacije u ulicama Sima Barovića, Đoka Miraševića, Mese Selimovića, Velimira Terzića, Moskovskoj, Vasa Raičkovića, Blaža Jovanovića i na bulevarima Mihaila Lalića i Džordža Vasingtona – MZ”Blok V I VI” i MZ”13 Jul”.

Nakon ugradnje vodovodne mreže započeti su radovi na izdizanju šahti na projektovanu kotu u GO Tuzi, MZ ”Karabuško polje”.

U radionici privrednog društva izvode se radovi na izradi zastitno ukrasnih stubića, a oko poslovnog objekta tehničko – operativnog sektora radovi na čišćenju terena nakon sniježnih padavina.

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

PUTEVI DOO PODGORICA

Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”
Ekipe Puteva izvode radove na prostoru MZ”Blok V i VI “ i MZ”13 JUL”

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020