Završeno asfaltiranje saobraćajnice prama vinskom podrumu Šipčanik

“Putevi” d.o.o. završili su radove na sanaciji saobraćajnice za Vinski podrum Šipčanik, u dijelu mašinske pripreme, asfaltiranja i obilježavanja horizontalne signalizacije.

Ekipa tehničko-operativnog sektora, po zahjevu pravnog lica izvodi radove na mašinskoj ugradnji asfalta na pripremljenoj podlozi- ul.Dalmatinska, Blok V.

Nastavljaju se radovi na sanaciji lokalnog putnog pravca Kotrabudan prema Skadarskom jezeru, GO Tuzi, u dijelu mašinske pripreme.

Započeti su radovi na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na području mjesnih zajednica Zagorič i Zlatica, kao i na putnom pravcu Tuzi – Mataguži.

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na opravci zaštitno ukrasnih stubića, slivničkih rešetki, kao I oštećenih saobraćajnih znakova na području grada.

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

PUTEVI DOO
Završeno asfaltiranje saobraćajnice prama vinskom podrumu Šipčanik
Završeno asfaltiranje saobraćajnice prama vinskom podrumu Šipčanik

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020