Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”

06/12/2018

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Marko Rakočević na završnoj prezentaciji projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija” izrazio je zadovoljstvo odzivom i zainteresovanošću prisutnih za edukativna predavanja iz oblasti upravljanja otpadom i istakao značaj selektivnog sakupljanja otapada, odnosno odvajanja otpada na mjestu nastanka sa akcentom na promovisanje Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, koju je usvojila Skupština Glavnog grada i koja se primjenjuje od 10. novembra 2018 godine.

Radni tim koji je sprovodio ove aktivnosti već mjesec dana sastavljen od prestavnika Sekretarijata za komunalne poslove i firme “Medix”, kao partnera u ovom projektu, održao je 10 edukativnih predavanja za učenike škola sa gradskog područja i 7 edukativnih predavanja školama sa seoskog područja. Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike važnosti je edukacija prije svega djece, tako da smo ove godine projekat počeli sprovoditi od najmlađe populacije, to jest učenika osnovnih i srednjih škola, kako o upravljanju otpadom tako i o prednostima i važnosti selektovanja otpada tj. selektovanja otpada na mjestu nastanka- primarnoj selekciji. Treba da postanemo svjesni da na posredan način možemo da utičemo na smanjenje količine otpada u prirodi, doprinesemo uštedi energije, smanjenju zagađenja i trošenju prirodnih resursa.

Predstavnik firme doo “Medix” prof. dr Darko Vuksanović je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo što su kao partneri sa Sekretarijatom za komunalne poslove učestvovali u edukaciji učenika u Glavnom gradu i ukazao na značaj prevashodno selektovanja otpada, tj uvođenja primarne selekcije u Glavnom gradu na principu dvije kante, tj.mokra i suva frakcija.

Projekat su prezentovali radni tim u sastavu: Šćepović Milka, dipl. ing; Mr Tatjana Miranović, Milan Maraš, dipl.ing i Ivana Raičević, dipl.ing.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”
Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”
Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”
Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”
Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”
Održana završna prezentacija projekta “Otpad-resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020