Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola

04/12/2018
Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs  koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola
Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs  koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola
Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs  koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola
Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs  koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola
Završena predavanja u okviru projekta “Otpad – resurs  koji trebamo iskoristiti” za učenike osnovnih i srednjih škola

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020