Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada

03/12/2018

Ekipe Puteva završavaju radove na sanaciji postojeće asfaltne površine u krugu upravne zgrade Glavnog grada Podgorice u dijelu mašinske pripreme i ugradnje asfaltne mase na pripremljenoj podlozi. Po završetku asfalterskih radova izvodiće se radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije.

Po zahtjevu pravnog lica nastavljaju se radovi na sanaciji saobraćajnica u dijelu ručne pripreme oštećenog asfaltnog kolovoza na teritoriji Opštine Danilovgrad, kao i radovi na ugradnji asfalta na pripremljenoj podlozi.

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na opravci slivničkih rešetki na području grada, oštećenih saobraćajnih znakova i zaštitno ukrasnih stubića

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

PUTEVI DOO

Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada
Novi asfalt u krugu zgrade uprave Glavnog grada

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020