Aktivnosti gradskog Zelenila

03/12/2018

U sklopu redovnih aktivnosti Zelenilo d.o.o. je u prethodnih četiri dana bilo angažovano na različitim poslovima tako je u ovom periodu izvršeno košenje i grabuljanje na sljedećim lokacijama: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Tološka šuma (prostor oko spomen obilježja i igrališta), Njegošev park, parking prostor oko SC „Morača“. Detaljno su grabuljanje površine ispred zgrade Glavnog grada i CNP-a. Radovi na sječi palih grana i stabala su izvrseni na sljedećim lokacijama: Ulica Balšićeva, Beogradska ulica, Putni pravac Podgorica Tuzi (Dekar pumpa), Bulevar Crnogorskih serdara, Moskovska ulica, Balšićeva ulica, Karađorđev park, Tološka šuma, Bulevar Mihaila Lalića, prostor oko Gradskog stadiona.

Ankerisana su i stabla na sljedećim lokacijama: Bulevar Serdara Jola Piletića, Hercegovačka ulica, Bulevar Mihaila Lalića.

Redovno su održavani i gradski parkovi gdje je pored redovnog grabuljanja izvedeno i okopavanje sadnica žive ograde i žbunja

Pored navedenih aktivnosti u sklopu projekta „Moje drvo“ u Tološkoj šumi izvedeni su radovi na pripremi za sadnju kao i sadnja sadnica drveća, postavljanju kolja i vezova kao i uklanjene šuta i đubrenje organskim đubrivom.

Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila
Aktivnosti gradskog Zelenila

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020