Mašinska priprema za asfaltiranje saobraćajnice u Dučićima

22/11/2018

Ekipa tehničko-operativnog sektora “Putevi” d.o.o. Podgorica, započeli su radovi na mašinskoj pripremi lokalne saobraćajnice za asfaltiranje, put za groblje u selu Dučići. Po zahtjevu pravnog lica nastavlja radove na sanaciji saobraćajnica u dijelu mašinske pripreme, proširenja i zarezivanja na spojevima sa postojećim asfaltom na teritoriji Opštine Danilovgrad.

Nastavljaju se i radovi na šalovanju, armiranju i betoniranju potpornog zida u MZ ’’Mojanovići’’, kao i radovi na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na području grada.

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na opravci slivničkih rešetki na području grada, oštećenih saobraćajnih znakova i zaštitno ukrasnih stubića

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

PUTEVI DOO

Mašinska priprema za asfaltiranje saobraćajnice u Dučićima
Mašinska priprema za asfaltiranje saobraćajnice u Dučićima
Mašinska priprema za asfaltiranje saobraćajnice u Dučićima
Mašinska priprema za asfaltiranje saobraćajnice u Dučićima

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020