Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije

20/11/2018

„Zahvaljujući uspješnoj saradnji Savjeta Evrope i Glavnog grada učinjeno je dosta na inkluziji marginalizovanih društvenih grupa. Na temeljima dosadašnje saradnje imamo želju i ambiciju da zajedno uradimo i više kako bi svi stanovnioci Glavnog grada imali jednake šanse za uspjeh”, istakao je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković na sastanku sa šeficom programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angelom Longo, koordinatrokom programa ROMACED za Crnu Goru Esminom Imeri i predstavnikom NVO “Mladi Romi” Elvidsom Berišom.

On je izrazio uvjerenje da će Glavni grad u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, dodatno intenzivirati aktivnosti kako bi, posebno mlađe generacije Roma i Egipćana, na vrijeme uveli u društvene tokove i kroz sistem obrazovanja pripremili za ono što su izazovi koji ih čekaju u životu.

Gradonačelnik je naglasio da će izradom novog Lokalnog plana socijalne inkluzije biti definisani strateški pravci i utvrđene jasne smjernice kada je u pitanju podrška i učešće Glavnog grada u programima socijalne intergracije Roma i Egipćana u naše društvo.

Vuković je najavio da Glavni grad planira da u narednom periodu pokrene inicijativu za ustupanje nekog od prostora u svom vlasništu za potrebe formiranja i rada Romskog kulturnog centra, čime će dati još jedan doprinos afirmaciji kulturnih vrijednosti i promociji aktivnosti i projekata koji su značajni i karakteristični za ovu populaciju.

Šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angela Longo, je zahvaljujući gradonačelniku na podršci i razumijevanju kada su u pitanju potrebe populacije Roma i Egipćana u Podgorici, saopštila da je Glavni grad od strane Savjeta Evrope prepoznat kao otvoren i konstruktivan partner u realizaciji programa koji se odnose na socijalnu integraciju ove populacije u crnogorsko društvo.

Ona je gradonačelnika Vukovića upoznala sa ciljevima i rezultatima dosadašnjih aktivnosti u okviru programa ROMACTED koji se realizuje na bazi potpisanog Memoranduma o razumijevanju Glavnog grada i Savjeta Evrope i izrazila uvjerenje da će ovaj program nastaviti da se do kraja uspješno sprovodi i da će dati željene rezultate.

Sagovornici su se, identifikujući najveće izazove i potrebe sa kojima se susrijeće populacija Roma i Egipćana, prvenstveno u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, rješavanju pravnog statusa, saglasili da nastave zajednički da realizuju projekte kako bi članovi ove društvene grupe na kvalitetan način rješavali navedena pitanja i tako postali koristan i uvažen dio društvene zajednice.

PG BIRO

Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije
Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije
Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije
Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije
Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije
Glavni grad partner Savjeta Evrope u socijalnoj inkluziji RE populacije

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020