Zelenilo na više lokacija na terenu

19/11/2018

U prethodna tri dana Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na poslovima košenja i grabuljanja na sljedećim lokacijama: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Mihaila Lalića, Baku ulica, Ulica Meše Selimovoća, Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Ulica Rista Stijovića u Bulevar Ivana Crnojevića. Pored navedenih lokacija košene su i grabuljane parkovske površine i okopavano drveće u istim.

Samoniklo rastinje je uklanjano u GO Tuzi, žbunje i živa ograda orezivana je u Bulevaru Stanka Radonjića, Njegoševom parku i Njegoševoj ulici (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a) . Na prostoru Tološke šume uklanjana su suva stabla.

ZELENILO DOO

Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu
Zelenilo na više lokacija na terenu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020