Uspješno okončana likovna radionica organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola

19/11/2018

Direktor JU Muzeji i galerije Podgorice Sead Đokaj je u ime ustanove nakon uspješno realizovanih radionica razgovarao sa vajarkom Nadom Kažić o sardnji koja se uspješno odvija duži niz godina, posebno u dijelu organizovanja upravo radionica ovog tipa koje se osmišljavaju za učenike osnovnih i srednjih škola, i tom prilikom je iskazana želja da navedena saradnja i dalje bude uspješna i produktivna, na obostrano zadovoljstvo.

Upravo, kao rezultat ove saradnje u JU Muzeji i galerije Podgorice su uspješno okončane likovne radionice, koje su bile organizovane za učenike osnovnih i srednjih škola, a okviru aktuelne izložbe poznatog vajara, profesora Milivoja Miška Babovića.

Organizovanjem ovakvih radionica djeca počinju njegovati naviku da posjećuju ustanove kulture i odrastaju uz umjetnost. Osim obilaska izložbe djeca su imala priliku da rade i oblikuju sa obezbijeđenim materijalom – glinom sa našom vajarkom Nadom Kažić koja vodi radionice, uz asistenciju Selme Đečević, kustosa iz JU Muzeji i galerije Podgorice i mlade umjetnice Jasne Isić.

JU Muzeji i galerije Podgorice je i ranije organizovala ovakve i slične programe, a svakako da je namjera da se to radi i ubuduće u cilju edukacije najmlađe likovne publike, sa nadom da će upravo oni izrasti u redovne posjetioce JU Muzeji i galerije Podgorice.

MUZEJI I GALERIJE

Uspješno okončana likovna radionica organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola
Uspješno okončana likovna radionica organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola
Uspješno okončana likovna radionica organizovana za učenike osnovnih i srednjih škola

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020