Putevi intenzivno izvode radove

16/11/2018

Ekipe tehničko-operativnog sektora “Putevi” d.o.o. Podgorica, po zahtjevima pravnih lica nastavljaju radove na sanaciji saobraćajnica u dijelu mašinske pripreme za asfaltiranje na teritoriji Opštine Danilovgrad, kao i pripremne radove na teritoriji Opštine Berane.

Nastavljaju se i radovi na šalovanju, armiranju i betoniranju potpornog zida u MZ ’’Mojanovići’’, kao i radovi na sanaciji asfaltnog kolovoza na području grada.

Započeti su radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije (pješački prelazi, zaustavne i parking linije) na području gradske Opštine Tuzi.

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na opravci slivničkih rešetki na području grada, oštećenih saobraćajnih znakova i zaštitno ukrasnih stubića

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove
Putevi intenzivno izvode radove

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020