Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja

16/11/2018

Svjesni činjenice da je životna sredina svakim danom sve više ugrožena nekontrolisanim odlaganjem otpada na mjestima koja nijesu određena za to, kao i činjenice da samo promjena načina razmišljanja i odnosa prema životnoj sredini, načina postupanja sa otpadom može rezultirati ostvarenju postavljenih ciljeva u upravljanju otpadom, nastavljena su edukativna predavanja na temu selektovanja komunalnog otpada za školsku populaciju tj učenike osnovnih škola sa seoskog područja i to OŠ “18 oktobar” – Bioči dana 12 novembra, , OŠ”Savo Kažić”- Barutana dana 13 novembra i OŠ” Đoko Prelević” Ubli dana 15 novembra 2018 god na temu„Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti – primarna selekcija“.

Za navedena predavanja je vladalo veliko interesovanje a sve u cilju upoznavanja učenika o odvajanju otpada na mjestu nastanka sa akcentom na promovisanje “ Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada”. OŠ “18 oktobar” – Bioči je škola koja je dobila Zelenu zastavu i sertifikat o sticanju statusa međunarodne Eko-škole

Djeca su budićnost svakog društva i nosioci razvoja ,a edukovana mlada generacija obećava siguran progres društva i Države Crne Gore koja kao prva ekološka država ulaže u očuvanje i zaštitu zdrave životne sredine. Kroz edukaciju mladih ostvarujemo zajednički cilj, a to je da očuvanje životne sredine postane prioritet u životima svih članova društvene zajednice.

Na edukativnom času nakon izvedenih prezentacija učenici su uzeli aktivno učešće u radu , postavljanjem pitanja u vezi odlaganja sakupljenog i odvojenog otpada u dvije kante/kontejnera koje će biti tipske i postavljene od strane “Čistoća” d.o.o., u gradskom i seoskom području , dinamikom koju predviđa Odluka.

Edukativna predavanja sa prezentacijama su održali prestavnici Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i prestavnici firme “Medix” .

Edukativna predavanja u sledećoj sedmici nastavljaju se u osnovnim školama u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci.

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja
Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja
Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja
Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja
Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja
Nastavljena edukativna predavanja o selektovanju komunalnog otpada učenicima osnovnih škola sa seoskog područja

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020