Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“

15/11/2018

Sekretarijat za finansije Glavnog grada Podgorica pripremio je brošuru „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“, koja u sažetoj formi i na način blizak svim našim građanima pruža precizan uvid u izvore prihoda i namjenu trošenja sredstava iz budžeta Podgorice u 2019. godini.

Na ovaj način predstavljamo građanima kako planiramo, raspodjeljujemo i trošimo sredstva poreskih obveznika – građana, ali im omogućavamo i uvid i praćenje realizacije naših postavljenihg ciljeva.

Takođe, obavještavamo vas da se Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu nalazi na zvaničnom web sajtu Glavnog grada, link: /wp-content/uploads/2018/11/3-BUD%C5%BDET-2019-GODINU-3.pdf. Javna rasprava o ovom dokumentu počinje 15. 11. 2018. godine i trajaće 15 dana

PG BIRO

Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“
Pripremljen „Vodič kroz budžet za građane za 2019. godinu“

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020