Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima

14/11/2018

Nastavak unapređenja sistema tretmana otpada i izgradnja novih postojenja na Deponiji „Livade“ u Podgorici u cilju veće zaštite životne sredine i efikasnijeg upravljanja otpadom u skladu sa savremenim evropskim standardima, zaključak je današnjeg sastanka direktora doo „Deponija“ Arsenija Boljevića i predstavnika Generalnog direktorata za zaštitu životne sredine Evropske komisije Davora Percana. Sastanku je prisustvovao i Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministrastvu održivog razvoja i turizma.

Direktor Boljević je, predstavljajući kapacitete i resurse sa kojima raspolaže Deponija, upoznao goste sa načinom organizacije i funkcionisanjem postrojenja koja se nalaze u sklopu deponije i najavio realizaciju novih razvojnih projekata koji će doprinijeti još većem kvalitetu tretmana otpada, a samim tim njegovoj boljoj valorizaciji.

„Planiramo da, uz podršku Glavnog grada, nastavimo sa novim investicima, a prva takva biće izgradnja Postrojenja za kogeneraciju biogasa, a zatim i Postrojenja za tretman automobilskih guma“, istakao je Boljević. On je, predstavljajući gostima izazove sa kojim se trenutno suočava društvo na čijem je čelu, izrazio uvjerenje da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti rješavanju problema adekvatnog tretmana biljnog otpada, od čega bi se pravio Kompost i na taj način bi se i taj otpad valorizovao u komercijalne svrhe, čime bi se pokrio jedan dio troškova postrojenja koja rade u sklopu Deponije.

Predstavnci Evropske komisije su ocijenili da je upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima u toj oblasti, i izrazili uvjerenje da će Deponija u narednom periodu kontinuirano dopriositi još efikasnijem i funkcionalnijem upravljanju otpadom, u prvom redu kroz uvođenje procesa primarne selekcije otpada koji će u mnogome olakšati tretman različitih vrsta otpada koji se saklupljaju na Deponiji.

Oni su tokom obilaska Deponije iskazali zadovoljstvo najavom realizacije novih razvojnih projekata koji bi u konačnom trebalo da rezultiraju boljim stanjem životne sredine, posebno kada je u pitanju nasatavak izgradnje sanitarnih kada, postrojenja za prečišćavanje otcjednih voda i proizvodnje energije iz deponijskog bio gasa.

PG BIRO

Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima
Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima
Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima
Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima
Upravljanje otpadom na Deponiji u skladu sa najvišim evropskim standardima

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020