Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”

13/11/2018

Predavanja namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije Glavnog grada na temu „Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti – primarna selekcija“, obuhvatila su i Srednu stručnu školu “Spasoje Raspopović”- Podgorica, kao i JU Dom učenika i studenata – Podgorica, u cilju upoznavanja učenika o značaju selektivnog sakupljanja otapada, odnosno odvajanja otpada na mjestu nastanka sa akcentom na promovisanje “Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada”, koju je nedavno usvojila Skupština Glavnog grada.

Škola “Spasoje Raspopović” prva je u Crnoj Gori dobila Zelenu zastavu i sertifikat o sticanju statusa međunarodne Eko-škole. U ovoj školi realizuje se više sekcija: ekološke sekcije, sekcije svijet hortikulture, sekcija za reciklažu i saradnja sa NVO srodne oblasti, kroz koje se organizuju brojni programi koji afirmišu značaj zaštite životne sredine. Učenici ove škole su uzeli aktivno učešće u radu ove radionice, i podijeljeni su im flajeri sa informacijama o pomenutoj temi.

Na inicijativu uprave JU Dom učenika i studenata – Podgorica, održano je takođe predavanje učenicima koji su smješteni u đačkom domu, a dolaze iz svih gradova Crne Gore.

Nakon izvedenih prezentacija učenici su uzeli aktivno učešće u radu postavljanjem pitanja koja su se odnosila na upravljanje otpadom u Glavnom gradu, iz čega se zakključilo da je Glavni grad uspješno krenuo putem realizacije postavljenih ciljeva u sprovođenju selekcije otpada na mjestu nastanka, kao i stvaranju preduslova za odlaganje sakupljenog odvojenog otpada u dvije kante/kontejnera koje će biti tipske i postavljene od strane gradskog preduzeća Čistoća.

Podjećamo da predavanja sa prezentacijama održavaju prestavnici Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj – Milka Šćepović i Tatjana Miranović i prestavnici firme “Medix” – Ivana Raičević i Milan Maraš.

Ista predavanja u ovoj sedmici biće nastavljena u školama sa seoskog područja i to: OŠ “18 oktobar” – Bioče-12. novembra, , OŠ ”Savo Kažić”- Barutana-13. novembra i OŠ ”Đoko Prelević”-Ubli-15- novembra 2018. godine.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”
Nastavlja se edukacija na temu “Otpad – resurs koji trebamo koristiti”

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020