Održan seminar na temu „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“

05/11/2018

„U patrijarhalnom društvu kao što je naše, žene su često u lošijem položaju i razne vste predrasuda odnose se najčešće na žene što dovodi do diskriminacija i, nažalost, još uvijek prisutnog nasilja nad ženama. Sigurna sam da je cilj Glavnog grada i Ministarstva da takav odnos promijenimo. Žene su napravile velike korake kako bi se približile ravnopravnosti sa muškarcima, ali moramo priznati da je to bio težak put. Na tom putu učinjeno je mnogo toga – žene su dobile pravo glasa, uključile se u ekonomsklu, poslovnu sferu života, poitičku, u nauku, istakle se u javnom životu. I pored toga stiče se utisak da je žena u lošijem društvenom položaju“, istakla je zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić na otvaranju radionice „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“ koju Glavni grad organizuje partnerski sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

„Zato vas ja u ime Glavnog grada i kao žena na ovoj poziciji molim, kao predstavnike seme sile, da nam pomognete na ovom putu da crnogorsko društvo konačno pozicionira ženu tamo gdje njeno mjesto treba biti“, zaključila je Vujačić.

„Iako danas svi govore o rodnoj ravnopravsnoti i boljem položaju žena, ipak čini mi se da su otpori veliki i još je puno izazova. Ovo je jedna od niza obuka za novinare i novinarskke na temu rodne ravnopravnosti, danas u partnerstvu sa Glavnim gradom, a jedna je od obaveza rodno sezitivnog izvještavanja, kao jedne od mjera ne samo u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, nego i u našim strateškim dokumentima i međunarodnim dokumentima koje je Crna Gora ratifikovala i imaju obavezujući karakter“, naglasila je Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministratsvu za ljudska i manjinska prava.

Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom Glavnog grada i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Učesnici i učesnice su bili predstavnici i predstavnice pisanih i elektronskih medija, a trenerice Slavica Striković i Branka Vlahović. Na seminaru je bilo govora o razumijevanje važnosti uvođenja rodne ravnopravnosti u procese novinarskog izvještavanja i medije u najširem smislu, o rodnim ulogama, rodno osjetljivom jeziku u medijima, fenomenu rodno zasnovanog nasilja. Mediji mogu osvijetliti i razbiti stereotipe, ali i uticati na njihovo opstajanje, pa je razumijevanje rodnih elemenata i način na koji se oni prezentuju, od ključne važnosti za promjenu svijesti i prevazilaženje stereotipa i predrasuda. Zato je neophpdno prepoznavanje trenutnog stanja u Crnoj Gori po pitanju rodne ravnopravnosti i ženskih prava, prepoznavanje mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, i uloge novinara i novinarki u tom procesu.

Specifičnost ove radionice bila je najava nagradnog konkursa za pisanje istraživačkog novinarskog teksta u oblasti rodne ravnopravnosti u kojem mogu uzeti učešće svi polaznici i polaznice seminara. Ovaj konkurs organizovan je u sklopu seminara sa ciljem promociije rodne ravnopravnosti kroz pojačano aktivno istraživanje i izvještavanje. Za potrebe sprovođenja konkursa gradonačelnik je donio Pravilnik i biće formirana Komisija za ocjenjivanje radova koja će nagradu za najbolji rad uručiti 23.11.2018. godine. Ocjenjivaće se relevantnost i kvalitet istraživačke priče, nepristrasnost i originalnost istraživačkog novinarskog teksta.

PG BIRO

Održan seminar na temu „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“
Održan seminar na temu „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“
Održan seminar na temu „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti“

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020