Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija

02/11/2018

Ekipe“Putevi” d.o.o. Podgorica, nastavljaju radove na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza u MZ Donja Gorica i MZ Stari aerodrom, po “Sistemu 48”, kao i radove na obilježavanju horizontalne signalizacije (bus stajališta) u MZ ”Masline” i MZ ”Zagorič”.

Započeti su radovi na mašinskoj pripremi podloge za asfaltiranje u naselju Dahna.

Ekipa za hitne intervencije izvodi radove na opravci zaštitno ukrasnih stubića, oštećenih saobraćajnih znakova i slivničkih rešetki na području grada.

U okviru RJ “Proizvodnja” odvija se tekući proces proizvodnje na postrojenjima za proizvodnju agregata i asfaltne mase – fco. baza Cijevna.

Po zahtjevima pravnih lica, nastavljaju radove na mašinskoj pripremi podloge za asfaltiranje, na lokaciji Ski Rizort Kolašin 1450 Jezerine do Ski Rizorta Kolašin 1600 i završavaju asfalterske radove na teritoriji Opštine Rožaje.

Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj svakodnevno vrši obilazak terena, izradu ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija
Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija
Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija
Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija
Putevi rade na sanaciji oštećenog asfaltnog kolovoza na više lokacija

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina