Sanacija neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Goubovci

Nakon što je terenskim obilaskom pripremljena lista od 12 neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, ekipe Čistoće su, pored redovnih poslova, juče uz angažovanje mehanizacije započele sanaciju utvrđenih lokaliteta.

Juče je sa prostora opštine u okviru Glavnog grada Golubovci uklonjeno 6 nelegalno formiranih odlagališta na sljedećim lokacijama:

  • Bistrice – pružni prelaz
  • Gostilj – Murvica
  • Bijelo polje – Popa Mata guvno
  • Bijelo polje – Tara potok
  • Ponari – u blizini mosta prema Žabljaku Crnojevića
  • Balabani – Marmulja.

Danas su ovi poslovi nastavljeni na lokacijama Balabani–Korovića murva i Gošići–Stankovića brijeg, a shodno utvrđenom popisu narednih dana će se nastaviti sa čišćenjem preostale četiri lokacije.

Napominjemo da ovo Društvo, shodno tehničko-operativnoj dinamici, redovno uz angažovanje mehanizacije uklanja nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina na prostoru Glavnog grada.

Nažalost, svjedoci smo da su efekti tog rada kratkoročni s obzirom da nesavjesni pojedinci i nakon čišćenja nastavljaju nekontrolisano da odlažu otpad van predviđenih mjesta.

Zato apelujemo na pojedince da vode računa o mjestima na kojima odlažu otpad, kako bi zajedno doprinijeli povećanju stepena higijene u gradu.

ČISTOĆA DOO

Sanacija neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Goubovci
Sanacija neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Goubovci
Sanacija neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Goubovci
Sanacija neuređenih odlagališta otpada na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Goubovci

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020