Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu

04/10/2018

Ekipe Čistoće danas su angažovane na više lokacija u gradu, a poslovi čišćenja javnih površina kao i sakupljanja i odvoza komunalnog otpada – pražnjenja kontejnera u Glavnom gradu obavljaju se prema utvrđenoj dinamici.

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije danas u prvoj smjeni čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zagorič, Donja Gorica i opštini u okviru Glavnog grada Golubovci.

Ovi poslovi su juče obavljani u sljedećim naseljima: Masline-sa 5 lokacija uklonjeno 8 kiperskih tura; Stari aerodrom i Konik-sa 7 lokacija uklonjeno 9 kiperskih tura raznog otpada.

Grupa radnika angažovana na pojačanom održavanju čistoće javnih površina danas poslove manuelnog sakupljanja otpada obavlja uz nikšićku magistralu, a uz angažovanje autočistilica poslovi uklanjanja zemlje i drugog sitnog otpada uz ivičnjake saobraćajnica obavljaju se uz Bulevare Svetog Petra Cetinjskog i Mihaila Lalića.

U sklopu redovnih aktivnosti obavljaju se i poslovi popravke ili zamjene oštećenih i farbanje ispisanih kontejnera, betonskih korpica, niša za kontejnere i sl.

Tako je tokom septembra remontovano 112 kontejnera, a popravke su se odnosile na ugradnju 151 točkića koji su bili oštećeni ili otuđeni, a ofarbana su 63 kontejnera, kao i 84 betonske korpe.

Tokom septembra ekipe su bile angažovane i na poslovima izgradnje novih i sanacije postojećih niša za kontejnere. Izgrađene su dvije nove niše, a sanirano je 7 polomljenih ili oštećenih – u ulicama AVNOJ-a, Vasa Raičkovića, Dr Vukašina Markovića, Georgi Dimitrova, Oktobarske revolucije, kod OŠ ‘Božidar Vuković Podgoričanin’ i uz put prema aerodromu.

ČISTOĆA DOO

Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu
Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu
Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu
Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu
Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu
Ekipe Čistoće angažovane na više lokacija u gradu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020