Kroz projekat Moje drvo već obezbijeđeno 5.120 eura

Iako aplikacija još nije startovala, kroz projekat Moje drvo već je, zahvaljući društveno odgovornim kompanijama, obezbijeđeno 5.120 eura za kupovinu 47 sadnica. Osim Crnogoroskog elektroprenosnog sistema koji se prvi javio da učestvuje sa 3.262 eura i na taj način obezbijedi sadnice za cijelu parkovsku površnu u Ulici Kralja Nikole, i kompanije “g3spirits” koja je sa 486 eura omogućila kupovinu šest sadnica, za učešće na projektu donirali su i komanija Vezuv i to 1.072 eura za 16 sadnica kao i Lovćen banka sa 300 eura i tri sadnice. Na ovaj način su obezbijeđene sadnice za dvije lokacije. Pored parka u Ulici Kralja Nikole, kroz donaciju kompanije Vezuv biće omogućeno ozelenjavanje prostora kod Mjesne zajednice 19. decembar.
Konkretni rezultati i veliko interesovanje čak i u ovoj preliminarnoj fazi, najbolji su pokazatelj opravdanosti i kvaliteta projekta koji bi trebalo zvanično da počne narednih dana, lansiranjem aplikacije “Moje drvo” za android i iOS operativne sisteme.
Nakon toga, red poteza za sve zainteresovane je jednostavan. Kad se aplikacija učita vidjeće se mapa grada na kojoj će biti obilježeno pet lokacija koje su za sada određene kao javne zelene površine u okviru kojih će biti moguće zasaditi drvo. Klikom na detaljnu mapu stvara se mogućnost odabira mjesto za sadnju, kao i ponuđenih stabala koje je Zelenilo odredilo kao moguće za svako mjestu. Nakon toga, bilo kojom platnom karticom omogućena je donacija za kupovinu. Taj novac ide direktno na račun preduzeća Zelenilo i nakon određenog vremenskog perioda-periodi sadnje su od kraja oktobra do kraja godine i od marta do maja, Zelenilo će zasaditi drvo, o čemu će korisnik dobiti obavještenje push notifikacijom ili e-mailom, a na aplikaciji to drvo će dobiti sliku pojednica koji ga je kupio ili logo kompanije, ako je privredno društvo u pitanju.
Projekat “Moje drvo” je zajednički projekat Glavnog grada, kompanije “Amplitudo” i gradskog preduzeća Zelenilo koji omogućava svim zainteresovanim pojedncima, organizacijama i kompanijama da, na planski i održiv način daju svoj doprinos ozelenjavanju Podgorice.
PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020