Zahtjev nosioca projekta Junčaj Toma za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

07/05/2018

Zahtjev nosioca projekta Junčaj Toma za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina