Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada

24/04/2018

“Organizovanje manifestacije Energetski dani je korak više u nastojanju da Podgorica bude prepoznata kao lider u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, odnosno postizanja što većeg stepena saradnje u cilju efikasnije implementacije globalnih zahtjeva i politika” istakao je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović na otvaranju manifestacije koja se ove godine organizuje na temu “Osvrni se, možeš ti to”.

Gradonačelnik je istakao da je Podgorica, kao urbani sistem koji se kontinuirano razvija, podložan različitim uticajima klimatskih promjena.

“Jedan od posebno značajnih segmenata djelovanja u Glavnom gradu je u oblasti zaštite životne sredine. U tom smislu je u decembru 2017. godine usvojen Lokalni akcioni plan za održivi razvoj Glavnog grada, koji se zasniva na Nacionalnoj strategiji održivog razvoja odnosno Agendi Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Donešena je i Odluka o proglašenju dijela kanjona Cijevne za park prirode. U ranijem periodu smo dio masiva Komova na teritoriji Glavnog grada takođe proglasili zaštićenim prirodnim dobrom. Obzirom da su i jedan i drugi lokalitet su dijelom prepoznati kao „Emerald sajtovi“, ove aktivnosti doprinose ispunjenju obaveza iz poglavlja 27, što je jedan od preduslova pridruživanju EU. Donijeli smo i Akcioni plan za biodiverzitet Glavnog grada kojim su, pored ostalog, obrađeni podaci o prirodnim vrijednostima na teritoriji Grada, kao mjere i aktivnosti koje treba preduzeti u cilju zaštite ovog segmenta životne sredine” istakao je gradonačelnik Stijepović. On je podsjetio da je usvojen i Program poboljšanja energetske efikasnosti za period 2018 – 2020 sa godišnjim planom sprovođenja. Donošenjem Programa napravljen je okvir za uspostavljanje sistema integralnog energetskog menadžmenta u Glavnom gradu. U toku je i izrada Strateške karte buke koja sadrži odgovarajuće podatke o nivou buke iz različitih izvora.

“Obezbijedili smo finansijsku konstrukciju za izgradnju novog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je najveći projekat koji grad trenutno realizuje. Pored toga, preduzeće vodovod i kanalizacija već intezivno uspostavlja primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu. Glavni grad je prepoznao potrebu da unaprijedi sektor saobraćaja, da odgovori na izazove i primjeni opšte prihvaćene standarde održivog transporta, odnosno poveća alternativne vidove transporta” naglasio je gradonačelnik Stijepović.

Glavni grad je, takođe prepoznao važnost proširenja zelenih površina što je definisano u lokalnim strateškim dokumentima. Velika pažnja usmjerena je na kvalitet karakteristika sadnog materijala, u skladu sa klimatskim i prostornim specifičnostima našeg Grada. Gradska uprava je u saradnji sa građanima i brojnim partnerima u protekle četiri godine obnovila preko 120.000 m2 zelenih površina i zasadila 4415 kom sadnica visokog drveća i 3080 kom sadnica za pošumljavanje

“Vrlo smo aktivni i u saradnji u oblasti životne sredine na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Glavni grad je član Evropske mreže zdravih gradova, zatim Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimatske i energetske projekte, a počele su i aktivnosti na realizaciji projekta Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – gradovi Jugoistočne Evrope zajedno prema održivom, energetski efikasnom prevozu. Cilj projekta je razvoj energetski efikasnih, održivih i zelenih rješenja za prevoz u gradovima Jugoistočne Evrope korišćenjem dobre prakse iz EU, posebno Njemačke” istakao je Stijepović.

Manifestacija je počela instalacijom “Zeleno protiv betona”. Nakon otvaranja instalacije, u 17 časova je održano predavanje u multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” za učenike Gimnazije “Slobodan Škerović” i za sve zainteresovane građane organizovano u saradnji sa NVO Prona.

Posjeta zgradi Ujedinjenih Nacija u Podgorici panirana je za 25. aprila u 14:00 časova, kao jednom od svijetlih primjera energetske efikasnosti u zgradarstvu gdje će se upriličiti obilazak i predavanje namijenjeno studentima zainteresovanih fakulteta i zainteresovanim građanima.

U četvrtak, 26. aprila u 11:00 časova u prostorijama EU Info centra u Ulici 19. decembra održaće se konferencija o održivom transportu, klimatskim promjenama i mogućnostima i pristupačnosti EU fondovima za inovativne projekte iz ovih oblasti. Na konferenciji će govoriti profesori sa mašinskog fakulteta kao i predstavnici NVO sektora.

Za sam kraj manifestacije, 27. aprila u 11:00 časova će se upriličiti velika dječija priredba na temu zaštite životne sredine ispred biblioteke “Radosav Ljumović”. Istovremeno će se održati i Sajam energetske efikasnosti organizovan u saradnji sa NVO Green Home na kojem će kompanije i nevladine organizacije u okviru svojih štandova predstaviti svoje proizvode, rješenja, projekte i aktivnosti iz domena energetske efikasnosti.

PG BIRO

Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada
Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada
Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada
Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada
Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada
Energetski dani Podgorice za korak više u održivom razvoju našeg grada

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina