Ekipe Puteva izvode radove na šest lokacija

05/02/2018

Ekipe “PUTEVI” d.o.o. Podgorica danas izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa – Mašinska ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi – M.Z.Konik. Ul.Spasoja Raspopovića (III Lice-”AG Infoplan”),

II ekipa – Ručna priprema podloge za asfalt (sanacija udarnih rupa) – M.Z.Donja Goric,

III ekipa – Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – M.Z.Momišići, Ul.Dalmatinska (III Lice),

IV ekipa – Ručna priprema podloge za asfalt (sanacija udarnih rupa) – M.Z.Rogami-lokalni put Duklja-Smokovac (po “Sistemu 48”),

V ekipa – Popravka zaštitno-ukrasnih stubića – Opština u sastavu Glavnog grada Golubovci,

VI ekipa – Izrada i ugradnja slivničke rešetke u Ul.Vojislavljevića.

“PUTEVI” d.o.o

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020