Uvećanje fondova bibliotečkog materijala za 5.700, preko 27.000 posjeta biblitoeci “Radosav Ljumović”

02/02/2018

Javna Ustanova Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica planira da u ovoj godini uveća fondove za više od 5.700 jedinica raznog bibliotečkog materijala. Biblioteka će u svoje fondove unijeti do 70 odsto monografskih i 30 odsto periodičnih publikacija. Bibliotečka građa će se obnavljati, kako je predviđeno, 65 odsto kupovinom, obaveznim opštinskim primjerkom 20 odsto i poklonima autora i građana 15 odsto..

U skladu sa tim, očekuje se da u ovoj godini članovi pozajme oko 100.000 monografskih i periodičnih publikacija, a da čitaonice zabilježe iznad 27.000 posjeta.

U cilju propagande i popularizacije knjige i čitanja, panirano je više izložbi knjiga i periodike. Pored stalne postavke – Izbor novih knjiga, biće organizovane i tematske i prigodne izložbe: stare i rijetke knjige, periodične publikacije, izložba knjige iz posebnih fondova i druge.

Posebno će se voditi briga o bogaćenju i uvećanju Zavičajne zbirke. Kupovinom, darovima i razmjenom (reprint, fototipsko izdanje, digitalna izdanja i dr) prikupljaće se knjige, novine i časopisi, fotografije stare Podgorice, katalozi, bibliografije i drugo.

Računarska tehnologija i internet omogućiće članovima Biblioteke pretraživanje, pristup fondovima i korišćenje baza podataka drugih biblioteka u zemlji i svijetu. . Dalje unapređenje bibliotečko-informacionih usluga pratiće ulaganja u tehnološku i kompjutersku opremu. U tom svjetlu je od izuzetnog značaja osavremenjivanje i modernizacija bibliotečko-informacionih usluga kroz dalji razvoj programa COBISS i besplatnog interneta za naše članove.

U naredniom periodu će se obrađivati sav nabavljeni bibliotečki materijal kroz ravnjivanje sa zaključnicama i računima, utvrđivanje eventualnih oštećenja, fizičku obradu i inventarisanje.

Prioritet će biti stručna i kataloška obrada novonabavljenih knjiga i periodike.

“Ukupno planiramo stručnu i katalošku obradu za preko 6.500 bibliotečkih jedinica. U kompjutersku bazu podataka, kroz program COBISS, preuzimanjem i obradom, unijeće se preko 2.000 novih zapisa i ažurirati dio postojećih. Nastavićemo stručnu i katalošku obradu legata porodice Pavićević. Naredne godine nastavićemo sređivanje lisnih i elektronsih kataloga, i njihovo sravnjivanje sa stanjem bibliotečkog fonda” navode u Biblioteci.

Publikacije iz fonda Stare i rijetke knjige, te oštećenu knjižnu građu iz ostalih fondova biće zaštićene povezivanjem i prepovezivanjem.

“Otpočinjanjem revizije izdvajaćemo publikacije za otpis i pristupiti sprovođenju zakonske procedure, radi ustupanja ove građe zainteresovanim bibliotekama. Nastaviće se knjigovezačka obrada serijskih publikacija, prvenstveno zavičajne građe (novine i časopisi). U sklopu planirane revizije bibliotečkog materijala, sprovešćemo drenažu fondova i izlučivanje oštećenih i zastarjelih publikacija” istaknuto je u Planu rada JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”.

U ovoj ustanovi očekujeu I povećanje broja učlanjenih korisnika do deset procenata.

“Ukupan broj učlanjenih zavisiće i od blagovremene nabavke novih i aktuelnih publikacija. Adekvatna propaganda, još veće prisustvo u javnim glasilima, kao i drugi vidovi popularizacije i afirmacije knjige i Biblioteke takođe će značajno uticati na povećanje broja korisnika. Pružanje usluga besplatnog interneta u Biblioteci privući će još novih korisnika, prvenstveno školske i studentske omladine” ističu u Bibliteci.

Publikacije će, kako najavljuju, pozajmljivati i od drugih biblioteka, najviše od Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020