Ekipe Zelenila na terenu

02/02/2018

Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo u prethodom periodu izvodili su radove na teritoriji Grada.

Orezivanje drveća, sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje vršeno je na području MZ „13. jul“.

U park šumi Gorica vršeno je košenje, detaljno grabuljanje, sječa stabala, detaljno grabuljanje travnjaka, a bila je angažovana i drobilica grana, dok je u parku Kruševac, kod dvorca kralja Nikole, radilo na kopavanju drveća, žbunja, žive ograde.

Na Ćemovskom polju radilo se na zaštiti šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša).

Radilo se i na tekućem održavanju, čišćenju parkova od papira i drugog otpada.

Ekipe Zelenila okopavale su drveće i žbunje na Bulevaru Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore, Crvenog krsta i spomenika „V. Visockom“).

Na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog i u ulicama Kralja Nikole i Bratstva i jedinstva radilo se na orezivanju drveća, a u ulicama Vasa Raičkovića i Beogradskoj na sječi stabala.

U Ulici 27. marta i park-šumi Gorica radilo se na podizanju i formiranju krošnje.

Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje rađeno je i u Ulici Vuka Karadžića.

“ZELENILO” DOO

Ekipe Zelenila na terenu
Ekipe Zelenila na terenu
Ekipe Zelenila na terenu
Ekipe Zelenila na terenu
Ekipe Zelenila na terenu
Ekipe Zelenila na terenu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020