Raspisan Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

01/02/2018

Deponija doo Podgorica pozvala je zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na Deponiji “Livade” u Podgorici. Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnije ponude za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog biogasa,

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje kogeneracionog postrojenja za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije.

Ovo je prvi projekat ove vrste u našoj državi, a njegovom realizacijom, iz bio gasa koji se stvara u sanitarnim kadama, proizvodiće se električna energija. Izgradnjom tog postrojenja valorizovaćemo njegov energetski potencijal i obezbijedićemo dodatne prihode u gradski budžet. Implementacija ovog projekta doprinijeće održivom razvoju, a prije svega promovisanjem prozvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Predviđeno je da elektrana na biogas bude karakteristične snage oko 6.570.000 kw/h po godini, a vrijednost planirane investicije iznosi oko dva miliona eura. Projekat će biti realizovan u formi privatno-javnog partnerstva, a interesovanje za ovaj projekat je veliko. Privatni partner će imati obavezu da dodatno investira u prekrivanje postojećih sanitarnih kade. Proizvedena struja će se usmjeriti kroz sistem CEDIS-a, jer je shodno Zakonu o energetici, CEDIS dužan da otkupljuje struju iz obnovljivih i alternativnih izvora po povlašćenoj cijeni.

Podsjećamo da je izgradnjom treće sanitarne kade, Regionalnog reciklažnog centra, postrojenja za tretman procjednih voda i postrojenja za tretman vozila van upotrebe, uprava Glavnog grada stvorila pretpostavke za održivo upravljanje otpadom.

Izgradnja postrojenja za proizvodnju elektične energije iz deponijskog biogasa je projekat koji se u tehnološkom smislu tretmana otpada naslanja i nadovezuje na postojeće infrastrukturne kapacitete deponije. Nakon što je 2014. godine urađena kaptacija biogasa na sanitarnoj kadi broj II I instalirana nova ekobaklja za spaljivanje bio gasa, koja je koštala oko 130.000 eura, stvoreni su uslovi za izgradnju pogona za proizvodnju električne energije iz biogasa.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020