Postavljena još jedna multifunkcionalna sprava za vježbanje

01/02/2018

Radnici Agencije za stanovanje u sklopu akcije „uređenja sportskih terena“ i teretana na otvorenom u ul. Steva Boljevića vrše ograđivanje sportskog poligona kako bi se bezbjednost djece i omladine koja se na tom poligonu rekreiraju obezbijedila.

Takođe izrađena je i postavljena multifunkcionalna sprava za trening na otvorenom. Mobilijar koji je oštećen biće zamijenjen novim.

Na ovaj način, na 17 lokacija u gradu su do sada postavljene ove sprave koje predstavljaju pravu malu teretanu na otvorenom, obzirom na mogućnosti koje pruža u pogledu vježbanja. Sprave su radionički izrađene i pripremljene od strane Agencije za stanovanje. Cilj je da se na relativno malom prostoru stvore što bolji uslovi za vježbanje i rekreaciju naših sugrađana.

Stalno korišćenje teretana na otvorenom ukazuje na potrebu za njihovom daljom izgradnjom, pa će projekat ugradnje multifunkcionalih sprava za „street workout“, odnosno ulično vježbanje, biti nastavljen i u narednom periodu, na različitim lokacijama u Podgorici.

PG BIRO

Postavljena još jedna multifunkcionalna sprava za vježbanje
Postavljena još jedna multifunkcionalna sprava za vježbanje
Postavljena još jedna multifunkcionalna sprava za vježbanje

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020