Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija

31/01/2018

Ekipe “PUTEVI” d.o.o. u reorganizaciji – Podgorica, izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa – Mašinska priprema makadamske saobraćajnice – M.Z.Zagorič

II ekipa – Ugradnja zaštitno-ukrasnih stubića na području grada,

III ekipa – Ručna priprema podloge za asfalt (sanacija udarnih rupa) – Ul.Kralja Nikole i Dahna,

IV ekipa – Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Blok V, “Eurozox” (III Lice),

V ekipa – Mašinska ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi -“Aria” (III Lice),

VI ekipa – Popravka i ugradnja vertikalne signalizacije – područje grada,

VII ekipa – Hitne intervencije na području grada.

“PUTEVI” DOO

Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija
Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija
Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija
Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija
Ekipe Puteva izvode radove na sedam lokacija

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020