Putevi izvode radove na osam lokacija u gradu

24/01/2018

Ekipe “PUTEVI” d.o.o. Podgorica danas izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa – Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Izdizanje postojećih šahtova fekalne kanalizacije na projektovanu kotu M.Z.Zagorič, Ul. Danilovgradska,

II ekipa – Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Izdizanje postojećih šahtova fekalne kanalizacije na projektovanu kotu M.Z.Zagorič, Ul. Hercegnovska,

III ekipa – Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Izdizanje postojećih šahtova fekalne kanalizacije na projektovanu kotu M.Z.Zagorič, Ul. Dragoljuba Milačića,

IV ekipa -Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Izdizanje postojećih šahtova fekalne kanalizacije na projektovanu kotu M.Z.Zagorič, Ul. Slavonska,

V ekipa -Mašinska priprema saobraćajnice za asfaltiranje – Izdizanje postojećih šahtova fekalne kanalizacije na projektovanu kotu M.Z.Zagorič, Ul. Andrijevačka,

VI ekipa – Čišćenje snijega na području Lijeve Rijeke,

VII ekipa – Ručna priprema oštećenog asfalta za sanaciju (sanacija udarnih rupa) – M.Z.Zabjelo, M.Z.Zagorič

VIII ekipa – Hitne intervencije (ugradnja slivničkih rešetki) na području grada.

“PUTEVI” d.o.o.

Putevi izvode radove na osam lokacija u gradu
Putevi izvode radove na osam lokacija u gradu
Putevi izvode radove na osam lokacija u gradu
Putevi izvode radove na osam lokacija u gradu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020