Raspisan tender za nabavku PE i PVC cijevi vrijedan 30.000 eura

23/01/2018

„Komunalne usluge” d.o.o. raspisalo je tender za nabavku PE i PVC cijevi u vrijednosti 30.000 eura. Ponude se predaju radnim danima od 08:00 h do 14:00 h, zaključno sa danom 16.02.2018. godine do 09:00 sati.

Naručilac je skratio rok za podnošenje ponuda iz razloga hitnosti, jer su raspoložive zalihe PE i PVC cijevi minimalne i zbog povećanog obima posla na proširenju postojeće optičke mreže . Stoga je bilo neophodno skraćenje procedure kako bi se nastavilo sa kvalitetnom realizacijom redovnih poslovnih aktivnosti Društva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.02.2018. godine u 9:30 sati u prostorijama Komunalne usluge d.o.o. na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020