Upravna zgrada Glavnog grada dobila status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja

Upravna zgrada Glavnog grada dobila je status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja Rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Ovaj objekat i njegova zaštićena okolina je u vlasništvu Glavnog grada Podgorice.

U obrazloženju odluke se, između ostalog navodi da, „iako je objekat pretrpio izmjene, one su se dogodile u drugoj deceniji njegovog života, i to uz angažovanje autora projekta“. Sa ove vremenske distance, objekat je sačuvao originalni oblik, materijalizaciju i zanatske tehnike, a kroz jedinstvo oblika i funkcije zgrada je očuvala i svojstvo integriteta.

„U odnosu na vrijeme podignuća, cijeneći očuvane arhitektonske elemente po kojima je prepoznatljiva, te prisutnost primarnog i originalnog dobra, uz uvažavanje cjelovitosti i stabilnosti konstrukcije, Zgrada Opštine Podgorica posjeduje visok stepen očuvanosti“ navodi se, između ostalog, u Rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Uvažavajući činjenicu da objekat svjedoči o urbanoj genezi stare Podgorice i nalinu gradnje na ovim prostorima u periodu između dva svjetska rata, ali i o ličnosti, čije djelo predstavlja prepoznatljivo ostvaranje arhitekture iz perioda XX vijeka, vrijednosti su na osnovu kojih ovo dobro ispunjava kriterijum istorijski značaj dobra, dok se njegov naučni značaj zasniva na mogućnosti istraživanja načina života na ovim prostorima, urbane geneze i arhitekture Podgorice prve polovine XX vijeka.

U cilju unaprjeđenja stanja ovog kulturnog dobra, utvrđene su i mjere i režim zaštite, definisane kroz budući konzervatorski projekat.

Kriterijumi na osnovu kojih su utvrđene kulturne vrijednosti navedenog kulturnog dobra su autentičnost i integritet, jedinstvenost i rijetkost u okviru svoje vrste, stepen očuvanosti, istorijski, umjetnički, naučni, arhitktonsko-urbanistički, socijalno-ekonomski, vaspitno-obrazovni, ambijentalni, pejzažni, umjetnički značaj kao i značaj starosti dobra.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020