Tržnice i pijace gazduju na šest pijačnih objekata u Podgorici

26/10/2017

Gradsko preduzeće Tržnice i pijace gazduje na šest pijačnih objekata u Glavnom gradu: T.C. “Pobrežje”, zelena pijaca “Bazar”, Tržnica “Forum”, pijaca Tuzi, Kamionska i Stočna pijaca.

Najznačajniji, kako po broju zakupaca, a samim tim i po prihodima je “Pobrežje”, površine oko 11.000 kvadrata.

Na prizemlju objekta je zelena pijaca sa 220 tezgi za prodaju voća i povrća, sektori za prodaju mliječnih proizvoda, jaja i ribe, mesara, cvjećare i poslovni prostori. Prosječna popunjenost kapaciteta, na osnovu zaključenih ugovora o zakupu, na godišnjem nivou iznosi 84%, dok je popunjenost kapaciteta određenih za dnevni zakup iznosi 43%.

Na spratu je robna pijaca koja je u potpunosti popunjena, tokom cijele godine. Sa svim zakupcima tezgi i poslovnih prostora zaključeni su ugovori o zakupu. Na spratu imamo 202 tezge, 63 poslovna prostora i 1 ugostiteljski objekat. Popunjenost je 100%.

Pijaca Tuzi je tradicionalna pijaca, koja bilježi dobru popunjenost kapaciteta, na prosječnom godišnjem nivou od oko 78%. Ukupni raspoloživi kapaciteti su 315 tezgi i 50 lokacija.

U “Bazar”-u je procenat popunjenosti oko 50-52%, ali očekujemo da će biti povećan u narednom periodu. Poslovni prostori bilježe dobru popunjenost, dok su tezge zauzete u nešto manjem procentu.

Na Kamionskoj pijaci, 153 lokacije dajemo u zakup po osnovu zaključenih ugovora, s tim da je prosječna zauzetost tokom prethodne godine bila oko 24%, što se nastavilo i tokom ove godine. Dio prihoda odnosi na naplatu na rampi, prilikom izlaza vozila. Za to je opredijeljeno ukupno 115 lokacija. Uobičajeno je da ova pijaca ima povećan broj zakupaca i posjetilaca tokom poljoprivredne sezone, odnosno tokom trećeg kvartala, kada dostiže i 80%. Na Kamionskoj pijaci imamo i jedan ugostiteljski objekat, koji je dat u zakup.

Tržnica “Forum” je ove godine otvorena i očekujemo povećanje prihoda u narednom periodu. Zelena pijaca, u prizemlju objekta, bilježi dobru i konstantnu popunjenost kapaciteta, dok mesara i ribarnica nijesu izdate, a sektor za prodaju mliječnih proizvoda radi u kapacitetu od oko 50 %. Na robnoj pijaci imamo popunjenost od samo 18%.

Stočna pijaca radi dva dana u neđelji, poneđeljkom i četvrtkom, dok pijaca upotrebljavane robe radi na ovoj lokaciji od petka do neđelje.

Stočna pijaca bilježi slabiju popunjenost kapaciteta. Četvrtkom gotovo i da nema prihoda, dok je poneđeljkom popunjenost od 10-14%.

Na pijaci upotrebljavane robe, tzv. Buvljak dolazi sve veći broj prodavaca, pa trenutno imamo zaključeno oko 70 ugovora o zakupu mjesta, dok ostali zakup plaćaju dnevno.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020