Tuzi stipendiraju šest studenata i jednog srednjoškolca

18/10/2017

Opština u okviru Glavnog grada -Tuzi raspisala je Konkurs za dodjelu stipednija šest redovnih studenata osnovnih studija i jednog srednjoškolca, u studijskoj odnosno školskoj 2017/18 godini.

Stipendije će biti dodijeljene na osnovu realne ocjene o deficitarnim kadrovima u određenim strukama i smjerovima, utvrđene od strane Komisije za dodjelu stipendija, a koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Tuzi najmanje godinu prije raspisivanja Konkursa.

Stipendija će se studentima, odnosno srednjoškolcu, isplaćivati u periodu od 10 mjeseci, a iznosi po 100,00€ mjesečno.

Poslednji dan roka za podnošenje prijave je 02. novembar 2017. godine

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruje se prijavom na Konkurs. Da bi kandidati bili uzeti u razmatranje za dodjelu stipendije, moraju biti državljani Crne Gore, imati prebivalište na teritoriji opštine Tuzi, u periodu od najmanje godinu dana koji prethodi danu raspisivanja konkursa kao i status redovnog studenta, odnosno redovnog učenika srednje škole. Osim toga, moraju biti studenti osnovnih studija (ne važi za srednjoškolce), imati prosječnu ocjenu najmanje 7.00 u toku studija (ne važi za srednjoškolce) i ne smiju biti u radnom odnosu.

U pravcu dokazivanja ispunjavanja ovih uslova, kandidati su, uz prijavu, dužni dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ili kopija biometrijske lične karte, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o studiranju, odnosno uvjerenje o pohađanju srednje škole; potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina ili svjedočanstvo o uspjehu iz prethodne školske godine, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija (za studente) i dokaz o prihodima domaćinstva za period januar- jun 2017. godine.

Prijava se, sa priloženom dokumentacijom, podnosi Komisiji za dodjelu stipendije najkasnije do naznačenog datuma. Prijava se može predati na arhivi opštine Tuzi, ili putem pošte. Sve potrebne informacije je moguće dobiti putem telefona na broj 020/875-167.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Objavljivanjem odluka Komisije na oglasnoj tabli opštine Tuzi počinje teći rok za izjavljivanje prigovora.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020