Putevi izvode radove na osam lokacija

Ekipe “Putevi” d.o.o. Podgorica danas izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa – mašinska priprema postojećeg parkinga – III lice-Uniprom -u krugu Kombinat aluminijumai;

II ekipa – opravka i farbanje stubova vertikalne signalizacije na bulevarima Sv. Petra CetinjskogBul i Jovana Tomaševića;

III ekipa – mašinska priprema oštećenog asfalta, sanacija kolovoza nakon ugradnje vodovodne mreže – Karabuško polje – Opština u sastavu Glavnog grada Tuzi;

IV ekipa – ručna priprema oštećenog asfalta za sanaciju kolovoza (sanacija udarnih rupa)Golubovci -Opština u sastavu Glavnog grada Golubovcii;

V ekipa – ručna priprema oštećenog asfalta za sanaciju kolovoza (sanacija udarnih rupa)Put za Komane;

VI ekipa – mašinsko probijanje trase novog puta Dinoša – Pikalje – Opština u sastavu Glavnog grada Tuzii;

VII ekipa – sječa šiblja i niskog rastinja – Komani;

VIII ekipa – iscrtavanje horizontalne signalizacije na bulevarimaSave Kovačevića i Mitra Bakića.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020