Za sanaciju i uređenje korita rijeka i potoka 260.500 eura

Glavni grad je u sanaciju i uređenje korita rijeka i potoka uložio 260.500 eura.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u prethodnom periodu uložila je oko 24.000 eura u regulaciju korita rijeke Rujele, koja je podrazumijevala čišćenje korita rijeke u dužini od 1,5 km.

Gradsko preduzeće Čistoća, takođe, je radilo na produbljivanju i uređenju korita rijeke Rujele najprije u dužini od 600 metara, a potom u dužini od 4.1 km, a vrijednost radova je iznosila blizu 45.000 eura. Radovima su tretirane lokacije koje su određene kao prioritetne.

Ovo gradsko preduzeće radilo je i na produbljivanju i uređenju Savinog potoka najprije u dužini od od 2,1 km, a potom u dužini 2,5 km, kao i 310 m i 690 m korita Mosorskog potoka. Vrijednost ovih radova iznosila je 111.500 eura.

U ovoj godini planirano je da se u sanaciju Savinog potoka uloži dodatnih 50.000 eura, dok će u sanaciju korita rijeke Rujele biti uloženo 30.000 eura.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020