Na terenu sedam ekipa Puteva

Dnevni plan rada DOO „Putevi“ za petak 29. septembar

I ekipa – priprema i mašinska ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi Dinoša – Opština u sastavu Glavnog grada-Tuzi;

II ekipa – mašinska priprema oštećenog asfalta (sanacija poslije ugradnje vodovodne mreže) na lokalnom putu za Vranj – Opština u sastavu Glavnog grada-Tuzi;

III ekipa – ručna priprema oštećenog asfalta (sanacija udarnih rupa) – ulice Mitra Bakića, Đoka Miraševića i Studentska;

IV ekipa – opravka vertikalne signalizacije na području Grada;

V ekipa – sječa šiblja i niskog rastinja Dahna-Dajbabe;

VI ekipa – opravka i ugradnja zaštitno-ukrasnih stubića u ulicama 27. marta i Svetozara Markovića;

VII ekipa – iscrtavanje horizontalne signalizacije na bulevarima Stanka Dragojevića i Jovana Tomaševića.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020