Kroz “Sistem 48” za osam mjeseci ove godine primljeno 1568 zahtjeva

Za osam mjeseci ove godine Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima Glavnog grada, kroz Sistem 48, primio je 1568 zahtjeva građana od čega je na 97, 51 odsto odgovoreno u roku od 48 sati.

Glavni grad još jednom poziva građane da iskoriste ovu mogućnost komunikacije sa lokalnom upravom kako bi na najbrži način riješili i/ili dobili informaciju o problem koji ih interesuje a u nadležnosti je gradskih službi.

U periodu od nastanka do danas Biro za komunikaciju i koordinaciju odnose sa građanima Glavnog grada primio je oko 10.000 zahtjeva.

Podsjećamo da je Biro formiran na inicijativu gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića u martu 2015. godine sa ciljem da se stvore uslovi za brz i efikasan način komunikacije građana i organa lokalne uprave, da se gradska uprava približi građanima i da građani na jednostavan i efikasan način rješavaju svoje zahtjeve.

Rad Biroa je organizovan svakog dana, uključujući dane vikenda i praznika u periodu od 08 do 24 h. Funkcioniše po principu Sistema 48 u koji su umreženi svi organi lokalne uprave i kao takav je prva služba koja je uvedena u rad jedne lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Od uvođenja u rad Sistema 48 benefiti su ostvareni kako za građane tako i za lokalnu samoupravu.

Benefiti za građane se odnose na prijavu problema na jednom mjestu tokom 24 časa svakog dana, brz i efikasan način rješavanja problema, veće učešće u radu lokalne uprave, veća kontrola rada i predlaganje budućih projekata.

Što se tiče benefita za lokalnu samoupravu, oni se odnose na smanjenje ukupnih troškova kroz optimizaciju rada određenih procesa, veću kontrolu rada svih organa lokalne uprave, veću mjerljivost rada pojedinačno svakog organa lokalne uprave, veća efikasnost i transparentnost rada lokalne uprave kao i rast povjerenja građana u lokalnu samoupravu.

Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020