Počinju radovi na Duklji vrijedni 35.000 eura

Glavni grad je obezbijedio 35.000 eura za dalju turističku valorizaciju arehološkog nalazišta Duklja, preko IPA projekta prekogranične saradnje, a radovi počinju sjutra, 01. septembra 2017. i trajaće 24 mjeseca.

Turistička valorizacija podrazumijeva uređenje lokaliteta u funkciji turističkih i edukativnih posjeta uz očuvanje ambijentalne cjeline i dopunu turističkih sadržaja kao što su: info pult, info table, info materijali, pješčana staza – 1200 m, klupe, česma, korpe za otpatke, ograda oko lokaliteta, putokazi.

Počinju radovi na Duklji vrijedni 35.000 eura

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020