Glavni grad uskoro dobija Ljetnju pozornicu

Radovi na postavljanju ljetnje pozornice, počeće najkasnije do polovine septembra. Prema uslovima iz tenderske dokumenatcije, rok za izvođenje radova je maksimalno 20 dana.
Planom javnih nabavki Glavnog grada predviđena je nabavka za projektovanje i postavljanje ljetnje pozornice i zaštitne ograde, procijenjene vrijednosti 50.000,00 eura.
U roku predviđenom tenderskom dokumentcijom, blagovremeno je dostavljena ponuda firme “WIR METALOPRERADA” d.o.o. (sa podizvođačima “MD PROJEKT BIRO” d.o.o. Podgorica i “ARCH AND SOUL” d.o.o. Bijelo Polje), koja je ispunila uslove predviđene tenderskom dokumentacijom i izabrana kao najpovoljniji ponuđač.
Radovi će biti urađeni na osnovu Glavnog projekta, u skladu sa konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra “Tvrđava Ribnica”.
Ljetnja pozornica, koja će biti postavljena na prostoru između ruševina starog grada, iznad sastavaka rijeke Morače i Ribnice, planirana je kao montažno-demontažni objekat, koji će imati 200 mjesta za sjedenje.
Podgorica je grad koji tokom čitave godine ima kontinuiran kulturni život. Ona je centar kulturnih dešavanja i sjedište značajnih institucija kulture. Zato je postavljanje Ljetnje pozornice samo još jedan korak ka još boljem pozicioniranju našeg Glavnog grada na kulturnoj mapi Evrope.
Prateći svoje obaveze u pogledu podsticanja ravnomjernijeg nacionalnog i kulturnog razvoja i identiteta kojem su temelji sam grad i njegove ambijentalne i istorijske vrijednosti i obilježja, u Podgorici se trenutno realizuju brojni projekti iz oblasti kulture – izgradnja Gradskog pozorišta, adaptacija gradske knjižare, rekontrukcija rodne kuće Rista Stijovića, Sahat kule i Trga Bećir bega Osmanagića, rekonstrukcija i opremanje sale Dodest u okviru KIC-a “Budo Tomović”, istraživanje i restauracija Tvrđave Ribnice itd.
PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020