Odluka o dodjeli nagrade Gradske opštine Tuzi za 2017. godinu

Odluka o dodjeli nagrade Gradske opštine Tuzi za 2017. godinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Zetagradnja’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Zetagradnja’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Saopštenje Žirija za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2017. godinu

Saopštenje Žirija za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2017. godinu

Lista predloga kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu

Lista predloga kandidata za dodjelu nagrade i priznanja Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu Listën e kandidatëve të propozuar për ndarjen e çmimeve dhe shpërblimeve të Komunës urbane të Tuzit për vitin 2017.

Zahtjev nosioca projekta ’’Vujačić Company’’ d.o.o.za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Vujačić Company’’ d.o.o.za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Saopštenje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu

Saopštenje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu